Geluid


Luistert u?
U luistert.
U ademt in. U houdt de adem in.
Uw oren suizen. U hoort het suizen in uw oren. Het is een tijdloos ruisen.

U ademt uit. U hoort zich uitademen.
Daarna is het stil. Niets hoort u. Een speld kan vallen.
U luistert.

Is daar niet een nietig vlaagje? U neemt iets nauw hoorbaars waar. Er lijkt sprake van een klein gerucht, dat zich in uw oorschelp schurkt. Is het een geritsel dat uw open oor wil? Een vleugje dat uw hoorgang kriebelt? Iets dat ergens in de verte knettert? Een rateltje dat u zo graag aaien wil? Een zoemen dat u kussen komt?

U hoort het. Ja, nu hoort u. ‘t Is een klikje dat een druppel op uw oorzin vallen laat. Een stofje op uw trommelvlies ploft. Een kraakje, klein genoeg om stil in u te passen.

En stil is het weer. Niets weerklinkt. Ssst. Hoort u echt niets? Niet?

Ja. Daar is het. Dat gepruttel van zoëven. Daar klatert het vriendelijk langs uw vragend open horen. Uw laaiend open oor vangt lieflijk roffelen op en ronken dat er ook graag door wil. Het gonst rondom nu en u laaft zich aan het zachte knarsen. Een sissen ook vervoegt zich nu koesterend bij uw dorstig oor. O, wat borrelt het prettig en bromt het fijn. Dit vederlicht gepiep is welkom, dat fijn reutelend gedruis, en tevens het gerinkel dat uw oorhuid kietelt.

Maar dat knorren dan, waar hoort dat? En waar past nog dat geklapper? Wordt het niet wat veel getetter? Sluit uw horen dan. U sluit uw oren, dat probeert u. Maar het gaat niet. Overal is horen. En aan alle ramen klopt het, van uw oorhuis. Rammelt aan de hoorpoort links en rechts. Uw oren tuiten van gebruis. Het kraakt in alle voegen van uw hoorgestel. Uw hoofd brult heel en al en davert in de botten. Baf! Een heerlijke knal. En lekker boem! Het dondert u van binnen. Hoe zalig het gillend giert. Razend buldert. Hamerend bonkt. Pets! Pats! Wat een genot. Klets! Klats! Een schetterend tumult. Een goddelijk kabaal dat in u schatert. Tekeer! Extase dreunt en beukt. Hoe krijst en jankt en galmt en loeit het in het paradijs van klank waarin u luistert. U hoort! U hoort, u hoort geluid! Geluid.
Jaap Blonk 1999


Live-opname door Jaap Berends
AMP @ Kultuurhuis Bosch, Arnhem
2 juni 2011