ONGRONDER


Venkomber bolt krijs aan lage toffel en zoem tran donder
In duurt veile hagendans tuikelemaft om praai
Want gaart mij de rapenkamp henedepracht in draai
Manhomber valt heus in have muffel en guurt ongronder.

Gemoendel pomt thuis en dale druffel in plooi van wonder
De buurt zei te valewant ergerebrots ten woei
Of laatst bij de patenramp menendelacht om stoei
Tenbroendel zakt gruis in hoge poffel en tuurt ongronder.

Menhustig vaart uit ten hele groffel of woedt vanonder
Zij huurt glijze magentand wittigekops uit looi
En danst over brakelamp nuinekaraf ten grooi
Uitlustig lacht slijs een halve bluffel en zuurt ongronder.

GRUIMVELD (met 3 variaties)


brimstralk olarfsk ijst tem grochtig puif.
vergreuf ketark gra prung plaarg oerst
sfulk droem fwoig miwromaarst,
vrums krooist mirg.
aagst gruim.
zwen skroep harkste stromp.
mui kreen.


(variatie 1)

zwen.
muim.
sfulk droep harst tem gralk dromaarg.
sfulk ijstrochtig puim.
sfulk ijstralk oem fwoist tem greuf kreuf kreuf krochtig prung miwromp.
vrung prumst,
verg olaagst mirg plaagstr.


(variatie 2)

olaarg plarkstem fwoig prung olarfskromaagst,
vruim.
muif.
zwen st.
vrumste skreuf kroem green stroep harfskroep harg.
sfulk oep harst gra pruif.
zwen.
sfulk oem fwoig plaarkst te sk drom.


(variatie 3)

omaagst miwroem gruif.
zwen.
sfulk gruif.
vrung puimstralk ijst greuf kroerg.
muim.
mui kreen.
vruif.
muimst.
vruim.
sfulk grung olaagstralk ijst,
verst miwroergralk ijstrooist,
vergralk.

'Ongronder' and 'Gruimveld' first recorded on 'Off Shore' (Kontrans 1649)